O naší mateřské škole

Mateřská škola JUTA, Riegrova 717, Dvůr Králové nad Labem je podnikovou mateřskou školou.

Byla zřízena společností JUTA a.s., jejímž generálním ředitelem je Ing. Jiří Hlavatý, který tímto poskytl svým zaměstnancům možnost umístění jejich dětí do předškolního vzdělávání, které je v současné době velmi problematické. V druhé řadě tím pomohl také městu Dvůr Králové nad Labem, které nemohlo uspokojit poptávku rodičů. Po dlouhých přípravách a složitých rekonstrukcích byla 1. 9. 2010 budova nádherné staré vily otevřena pro provoz mateřské školy.

Mateřská škola se nachází v centru města a je obklopena rozlehlou zahradou s mnoha herními prvky (průlezky, skluzavky) a pískovišti. Je využívána ve všech obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám. Celkový počet zapsaných dětí je 46 a jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Naše školka náš hrad". V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku, ostatní činnosti se přizpůsobují dětem, jejich zájmům a výchovným cílům. Učitelky se snaží o zachování vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit, děti mají dostatek času na hru, během dne jsou dětem nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i svého okolí. Děti mají možnost se tvořivě spolupodílet a tím ovlivňovat vzdělávací proces. Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, děti se zvýšenou potřebou pohybu mají prostor k samostatné spontánní pohybové aktivitě. Při pobytu venku využíváme okolí mateřské školy k rozvoji smyslového vnímání, environmentální výchově. Po obědě děti mohou odpočívat s hračkou, odpočinek je zkrácený podle individuální potřeby dítěte (při odpočinku se věnují klidnějším aktivitám).

Novinkou do září 2015 je jazykové vzdělávání, konkrétně výuka anglického jazyka, která obohatí naši nabídku. Bude probíhat v obou třídách a účastnit se budou všechny děti.

Podle evropských a národních vzdělávacích koncepcí, ale také dle převažujícího vědeckého názoru by se mělo zahájit jazykové vzdělávání – za podmínky správných metodických přístupů – již v předškolním věku. Při seznamování dětí s jinou řečí správnými metodickými přístupy dochází k využití obrovské výhody – přirozeného potenciálu předškolních dětí osvojovat si základy řeči.

Jazykové vzdělávání je koncipováno jako příloha ŠVP (školního vzdělávacího programu) a bude probíhat formou hravých lekcí a jazykových chvilek s využitím velmi kvalitních metodických materiálů "WOW!" (Wattsenglish). Materiály Wow! jsou totiž stavěné tak, aby se konverzace v angličtině stala naprosto přirozenou záležitostí, žádný ostych, ale zábava a velká motivace – děti se samy chtějí zapojit, napodobit, reagovat a snadno tak začnou probíranou látku zcela přirozeně používat v konverzaci.

Naše učitelky absolvovaly třídenní stáž v Liberecké jazykové mateřské škole, kde získaly i mnoho konkrétních zkušeností a budou tedy kompetentní k vedení kvalitního jazykového vzdělávání.

Zaměstnanci školy >>