Dokumenty

ZÁPIS DO MŠ - seznam rozhodnutí pro školní rok 2022-2023.

 • Uvedeno dle přidělených registračních čísel, které zákonný zástupce dostal u zápisu do MŠ.
 • dokument PDF

žádost o přijetí dítěte 22-23

 • Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí doneste k zápisu, společně s rodným listem dítěte a Vaším občanským průkazem.
 • dokument PDF

Naše MŠ čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

Školní vzdělávací program

Školní řád

Kritéria k přijetí dítěte do mateřské školy

Informace o zpracování osobních údajů

 • Podle čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • dokument PDF

Požární řád

Podmínky provozu MŠ 2020-2021

Směrnice COVID 19

Pokyny ke karanténě z hygienické stanice

Směrnice COVID 19-2

 • Směrnice stanovující změny organizace provozu MŠ platné od 11.1.2021
 • dokument PDF

Usnesení vlády z 26.2.2021

 • dokument upravující podmínky vzdělávání od 27.2.2021
 • dokument PDF

Ošetřovné

Příloha školního řádu - distanční vzdělávání

 • Dokument stanovující podmínky a způsob distančního vzdělávání v období mimořádných opatření.
 • dokument PDF