Dokumenty

Rozhodnutí o přijetí dětí pro školní rok 2024-2025

Žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2024-2025

  • Vyplněnou a potvrzenou dětským lékařem přineste k zápisu.
  • dokument PDF

Školní vzdělávací program

Příloha ŠVP - Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Příloha ŠVP - Vzdělávání dětí před třetím rokem

Kritéria k přijetí dětí do mateřské školy

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Požární řád MŠ

Naše MŠ čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

Informace o zpracování osobních údajů

  • Podle čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • dokument PDF

Směrnice COVID 19

Směrnice COVID 19-2

  • Směrnice stanovující změny organizace provozu MŠ platné od 11.1.2021
  • dokument PDF

Příloha školního řádu - distanční vzdělávání

  • Dokument stanovující podmínky a způsob distančního vzdělávání v období mimořádných opatření.
  • dokument PDF